Splošni pogoji poslovanja družbe RECON ISTRIA d.o.o.

UVOD

Lastnik in najemodajalec je:

RECON ISTRIA d.o.o.
Srebrnići 14
52463 Višnjan

v nadaljnjem besedilu “RECON ISTRIA”.

Predmet najema je:

Villa Pietra
Srebrnići 14
52463 Višnjan

v nadaljnjem besedilu “Villa Pietra”.

Za dokončanje rezervacije se morajo gostje strinjati s pogoji in določili družbe RECON ISTRIA. Z rezervacijo vile Pietra v zahtevanem obdobju se gostje strinjajo s temi pogoji in določili. Ko RECON ISTRIA prejme rezervacijo, gostom pošlje račun. Račun je zavezujoča potrditev rezervacije in skupaj s temi splošnimi pogoji predstavlja najemno pogodbo med gostom kot najemnikom in družbo RECON ISTRIA kot najemodajalcem.

1. VILLA PIETRA

1.1. Število gostov

Na posestvu Villa Pietra lahko bivajo le osebe, navedene v informacijah za goste. Vila Pietra ima osem postelj, zato je največja zmogljivost osem oseb. Otroci, stari pet let in več, štejejo kot ena oseba. Dojenčki do 4. leta starosti se lahko sprejmejo poleg največjega števila gostov, če ne potrebujejo lastne postelje. Spremembo števila gostov je treba sporočiti po e-pošti tri dni pred prihodom. Če je v vili ali na posestvu več oseb, kot je prijavljenih, si RECON ISTIRA pridržuje pravico do takojšnje prekinitve najemne pogodbe brez predhodnega obvestila. Gostje bodo vilo za vedno zapustili v dveh urah. Vračilo za neizkoriščeno obdobje najema je izključeno.

1.2. Skupine mlajših gostov

Če so gostje stari 25 let ali manj, se štejejo za mlajšo skupino gostov. Če gre za mlajšo skupino gostov, je treba RECON ISTRIA pred rezervacijo ali takoj po njej obvestiti o starosti skupine. Neupoštevanje tega predpisa lahko privede do preklica rezervacije ali odpovedi najemne pogodbe brez odpovednega roka, pri čemer gostje v tem primeru niso upravičeni do povračila plačane najemnine.

1.3. Šotori in prikolice

Na zemljišču vile Pietra ni dovoljeno parkirati šotorov, prikolic, avtodomov itd. Če ta prepoved ni upoštevana, ima RECON ISTRIA pravico do takojšnje prekinitve najemne pogodbe brez odpovednega roka. Nato gostje skupaj z vsemi osebami, ki so nastanjene v vili, v dveh urah dokončno zapustijo vilo. Vračilo za neizkoriščeno obdobje najema je izključeno.

1.4. Hišni ljubljenčki in alergije

Hišni ljubljenčki v bazenu niso dovoljeni. Med postopkom rezervacije gost navede število hišnih ljubljenčkov. Nadomestilo za hišne ljubljenčke se samodejno prišteje k ceni najema. Število hišnih ljubljenčkov v Vili Pietra ne sme presegati števila prijavljenih in navedenih na potrditvi.

Lastniki psov so odgovorni za odstranjevanje odpadkov svojega ljubljenčka. Če ostanke pustite za sabo, boste imeli dodatne stroške čiščenja, ki jih bodo gostje dodatno zaračunali.

Hišni ljubljenčki nikoli ne smejo biti na pohištvu. Če so na pohištvu vidne živali, se pristojbina za končno čiščenje lahko poveča. Vse hišne živali morajo biti pravočasno cepljene proti steklini in vsem drugim boleznim v skladu z ustreznimi predpisi. Gostom svetujemo, da se obvestijo o morebitnih boleznih hišnih ljubljenčkov na območju potovanja in jih preprečijo. Za hišne ljubljenčke v Vili Pietra so odgovorni izključno gostje. RECON ISTRIA ne prevzema odgovornosti za morebitne bolezni ali poškodbe hišnih ljubljenčkov med bivanjem.

Ker so hišni ljubljenčki na splošno dovoljeni, so jih morda imeli s seboj tudi prejšnji gostje. RECON ISTRIA ne prevzema odgovornosti za alergijske reakcije gostov, do katerih lahko pride zaradi hišnih ljubljenčkov.

Če gost pripelje hišnega ljubljenčka, ki ni bil napovedan, si RECON ISTRIA pridržuje pravico do takojšnje prekinitve najemne pogodbe brez predhodnega obvestila. Nato bo gost skupaj z vsemi osebami, ki so v njej nastanjene, vilo dokončno zapustil v dveh urah. Vračilo za neizkoriščeno obdobje najema je izključeno.

1.5. Hrup / upoštevanje

Naše goste prosimo, da so obzirni do ljudi v soseski, zlasti ponoči od 22:00 do 7:00. Če gostje s hrupom motijo javni red in mir in se ne umirijo niti po opozorilu, je to resna kršitev najemne pogodbe. V tem primeru ima RECON ISTRIA pravico, da s takojšnjim učinkom prekine najemno pogodbo. Nato bo gost skupaj z vsemi osebami, ki so v njej nastanjene, vilo dokončno zapustil v dveh urah. Vračilo za neizkoriščeno obdobje najema je izključeno.

1.6. Bazen

Gost bo zaradi lastne varnosti upošteval vsa navodila lastnika glede uporabe bazena. Gost je v vseh pogledih odgovoren za uporabo bazena. Otroci lahko v bazen vstopajo le pod nadzorom odraslih. Gost uporablja bazen na lastno odgovornost. Če je namestitev rezervirana zunaj poletne sezone od junija do avgusta, je možno, da bazena ne bo mogoče uporabljati.

1.7. Grelnik za bazen

Vila Pietra ima sistem za ogrevanje bazena. Ogrevanje bazena lahko rezervirate dodatno ob rezervaciji. Učinek grelnika bazena je odvisen od vplivov zunanjega okolja, kot so sonce, vročina, veter, temperatura itd. Določene toplote bazena zato ni mogoče zagotoviti in ni obvezna.

1.8. Hišna pravila

V vili velja poseben hišni red, ki je objavljen v vili. Hišni red je torej bistven del najemne pogodbe. Če gostje ne spoštujejo hišnih pravil, je to resna kršitev najemne pogodbe. V primeru kršitve hišnega reda si RECON ISTRIA pridržuje pravico do takojšnje prekinitve najemne pogodbe brez odpovednega roka. Nato bo gost skupaj z vsemi osebami, ki so v njej nastanjene, vilo dokončno zapustil v dveh urah. Vračilo za neizkoriščeno obdobje najema je izključeno.

2. PRIHOD IN ODHOD

Najzgodnejša prijava je ob 16:00 na dan prihoda. Najkasneje se lahko odjavite ob 9.00 na dan odhoda. Zgodnejši prihod in poznejši odhod nista mogoča.

2.1. Registracija gostov

Hrvaška zakonodaja zahteva, da gostje lastniku vile predložijo uradne osebne dokumente za namene turistične registracije pri Državni turistični organizaciji (HTZ). Ti podatki se ne bodo uporabljali za noben drug namen. Če zahtevanih identifikacijskih dokumentov ne predložite, se lahko dostop do nastanitve zavrne brez povračila plačane najemnine.

3. CENE IN PLAČILNI POGOJI

Če ni navedeno drugače, so vse cene v evrih na vilo na teden.

Po zaključku postopka rezervacije je pogodba z družbo RECON ISTRIA sklenjena. Rezervacija je zavezujoča in izbrano obdobje je za goste blokirano. Po zaključku postopka rezervacije bodo gostje po e-pošti ali pošti prejeli račun. Račun je skupaj s temi splošnimi pogoji in hišnim redom sestavni del najemne pogodbe med gostom in družbo RECON ISTRIA.

Stroški porabe vode, plina in elektrike, dostopa do interneta, posteljnine, kuhinjskih brisač, končnega čiščenja notranjosti, vzdrževanja bazena in zunanjosti, registracije in lokalne takse ter DDV so vključeni v ceno najema.

RECON ISTRIA priporoča sklenitev zavarovanja za primer odpovedi potovanja in zavarovanja odgovornosti. Zavarovanje za odpoved potovanja je na voljo na domači strani podjetja RECON ISTRIA. Zavarovalno pogodbo skleneta gost in zavarovalnica. Poravnava in obračun potekata neposredno med gostom in zavarovalnico.

3.1. Rezervacije zunaj 6 tednov pred začetkom obdobja najema

Za rezervacije, opravljene v obdobju, ki ni daljše od šestih tednov pred prihodom, veljajo naslednji pogoji: Ko RECON ISTRIA prejme rezervacijo, gostje prejmejo račun po e-pošti ali pošti. Najpozneje 5 dni po rezervaciji je treba plačati akontacijo v višini 40 %. Plačilo se izvede z bančnim nakazilom na navedeni bančni račun. Drugi načini plačila, kot so kreditna kartica, PayPal itd., niso na voljo. Preostali znesek je treba plačati najpozneje šest tednov pred prihodom.

3.2. Rezervacije v 6 tednih pred začetkom najema

Za rezervacije, opravljene v šestih tednih pred prihodom, je treba celoten znesek na računu nakazati v 5 dneh. Plačilo se izvede z bančnim nakazilom na zgoraj navedeni bančni račun. Drugi načini plačila, kot so kreditna kartica, PayPal itd., niso na voljo.

3.3. Rezervacije neposredno pred začetkom obdobja najema (last minute)

Pri rezervacijah, ki so bile opravljene takoj, v enem tednu pred začetkom najema, je treba celoten znesek računa plačati takoj. V tem primeru je treba plačilo opraviti s kreditno kartico ali storitvijo PayPal. Gostje bodo nato skupaj z računom prejeli dodatne informacije.

3.4. Neupoštevanje plačilnih rokov

Gost prevzame obveznost plačila v rokih, določenih v tej točki splošnih pogojev, in na način, ki je pojasnjen v tej točki. Če se gost ne drži plačilnih rokov, je to resna kršitev pogodbenih obveznosti. V tem primeru ima RECON ISTRIA pravico do prekinitve pogodbe brez odpovednega roka.

4. PRENEHANJE IN PORAVNAVA

4.1. Odpoved

Sklenjeno najemno pogodbo je mogoče prekiniti le v besedilni obliki po e-pošti. Odpoved velja od dneva, ko jo prejme pogodbena stranka, in le pod tukaj navedenimi pogoji.

4.2 Pogoji odpovedi / pogoji prenehanja

V primeru odpovedi do šest tednov pred prihodom se zaračuna 40 % zneska na računu. (Primer: načrtovani prihod je sobota, 24.09.2022, šest tednov pred prihodom je sobota, 13.08.2022, odpoved je treba prejeti najpozneje do 12.08.2022 do 24:00).

V primeru odpovedi do tri tedne pred prihodom se zaračuna 75 % zneska na računu. (Primer: načrtovani prihod je sobota, 24.09.2022, tri tedne pred prihodom je sobota, 03.09.2022, odpoved je treba prejeti najpozneje do 02.09.2022 do 24:00.)

V primeru odpovedi v 3 tednih pred prihodom se zaračuna 100 % zneska na računu. (Primer: načrtovani prihod je sobota, 24.09.2022, tri tedne pred prihodom je sobota, 03.09.2022, odpovedi, prejete po 03.09.2022 od 0:00, so prejete v treh tednih pred prihodom).

Zgoraj navedeni pogoji odpovedi veljajo enako, če pogodbo odpove družba RECON ISTRIA. V primeru odpovedi najemne pogodbe se po potrebi vrnejo preplačila.

4.3 Višja sila

Če družba RECON ISTRIA ne more izpolniti sklenjene najemne pogodbe zaradi višje sile (npr. vojna, naravne nesreče, okoljske katastrofe, epidemije, zaprtje meja, stavke itd.) ali če je izpolnjevanje pogodbe bistveno oteženo zaradi višje sile, ki je ni bilo mogoče predvideti ob sklenitvi pogodbe, lahko družba RECON ISTRIA odpove najemno pogodbo. Ker družba RECON ISTRIA ne more biti odgovorna za nastanek zgoraj navedenih okoliščin, se v primeru višje sile smiselno uporabljajo pogoji odpovedi/prekinitve, ki so urejeni v točki 4.2.

5. OBSTOJEČE NAPAKE IN PRITOŽBE

Če gost ob prevzemu vile ugotovi pomanjkljivo čiščenje, poškodbe in druge napake v vili ali ima druge pritožbe, se mora takoj pritožiti, v vsakem primeru pa v 24 urah. Pritožba se vloži neposredno pri družbi RECON ISTRIA ali njenem lokalnem predstavniku na kraju samem.

Gost je dolžan preprečiti ali omejiti nastanek škode v skladu s svojimi zmožnostmi in prispevati k temu, da je škoda za lastnika čim manjša.

V primeru kakršne koli pritožbe mora gost lastniku omogočiti, da v razumnem roku odpravi napako.

Odhod iz vile pred iztekom dogovorjenega obdobja najema in brez predhodnega obvestila in dogovora je na tveganje in stroške gosta, RECON ISTRIA pa ne prevzema nobene odgovornosti.

6. ŠKODA

Gost je dolžan skrbno uporabljati najeto vilo Pietra. Gost mora vilo predati v stanju, v kakršnem jo je našel. Gost je neposredno odgovoren družbi RECON ISTRIA za vso povzročeno škodo.

Gost mora lastnika nemudoma obvestiti o kakršni koli škodi na vili in zemljišču v okolici vile v času najema. Pred odhodom gosta in predajo objekta si bo gost skupaj s predstavnikom družbe RECON ISTRIA ogledal vilo in objekt.

Če ni nastala škoda, bo RECON ISTRIA gostu vrnil vplačano varščino. Če je nastala škoda in ima gost sklenjeno zavarovanje, bo ravnal v skladu s pogoji zavarovanja.

Kot škoda se šteje tudi dodatno čiščenje zaradi posebej slabega stanja vile po vrnitvi gosta v RECON ISTRIA, tako da lahko RECON ISTRIA to škodo poravna iz depozita. Dodatno čiščenje za odstranjevanje iztrebkov hišnih ljubljenčkov se v tem smislu prav tako razume kot škoda. Družba RECON ISTRIA ima pravico, da dodatne stroške čiščenja poravna z varščino.

7. PRISTOJNOST

Pogodbeni stranki poskušata vse spore rešiti sporazumno. Pristojno je krajevno pristojno sodišče na sedežu družbe RECON ISTRIA na Hrvaškem, ki uporablja hrvaške pravne norme.

Die Alarmanlage kann vollständig oder teilweise aktiviert werden. Bei der teilweisen Aktivierung sind die Bewegungsmelder im Erdgeschoss nicht aktiv.

Vollständige Aktivierung der Alarmanlage:

  1. Taste 1 drücken
  2. Passwort eingeben
  3. Die Alarmanlage ist dann vollständig aktiv. Die Sender an den Fenstern, Türen und die Bewegungsmelder im Erdgeschoss sind aktiv.

Teilweise Aktivierung der Alarmanlage:

  1. Taste 2 drücken
  2. Passwort eingeben
  3. Die Alarmanlage ist dann teilweise aktiv. Die Sender an den Fenstern und Türen sind aktiv. Die Bewegungsmelder im Erdgeschoss sind inaktiv.

Hinweise:

Die Alarmanlage kann nur aktiviert werden, wenn die Fenster und Türen, an denen sich ein Sender befindet, geschlossen bzw. gekippt sind.

Wenn der Alarm auslöst Passwort eingeben, um die Alarmanlage zu deaktivieren.