Ogólne warunki handlowe RECON ISTRIA d.o.o.

WPROWADZENIE

Właścicielem i wynajmującym jest:

RECON ISTRIA d.o.o.
Srebrnići 14
52463 Višnjan

dalej „RECON ISTRIA”.

Przedmiotem najmu jest:

Villa Pietra
Srebrnići 14
52463 Višnjan

dalej „Villa Pietra”.

Aby zakończyć rezerwację, goście muszą wyrazić zgodę na warunki regulaminu RECON ISTRIA. Rezerwując Villa Pietra w żądanym okresie, goście zgadzają się na te warunki. Po otrzymaniu przez RECON ISTRIA rezerwacji, do gości wysyłana jest faktura. Faktura stanowi wiążące potwierdzenie rezerwacji i wraz z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Umowy stanowi umowę najmu pomiędzy gośćmi jako najemcami a RECON ISTRIA jako wynajmującym.

1. VILLA PIETRA

1.1. Liczba gości

Na terenie obiektu Villa Pietra mogą przebywać wyłącznie osoby określone w informacjach dla Gości. Villa Pietra ma osiem łóżek, więc maksymalna pojemność to osiem osób. Dzieci pięcioletnie i starsze liczą się jako jedna osoba. Niemowlęta do lat 4 mogą być zabrane dodatkowo do maksymalnej liczby gości, o ile nie wymagają własnego łóżka. Zmiana liczby gości musi być zgłoszona drogą mailową na trzy dni przed przyjazdem. W przypadku, gdy w willi lub na terenie posesji przebywa więcej osób niż zostało to zarejestrowane, RECON ISTIRA zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy najmu bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym. Goście opuszczą wtedy willę na dobre w ciągu dwóch godzin. Wyklucza się zwrot pieniędzy za niewykorzystany okres najmu.

1.2. Młodsze grupy gości

Jeśli goście mają 25 lat lub mniej, są traktowani jako młodsza grupa gości. RECON ISTRIA musi zostać poinformowany o wieku grupy przed lub bezpośrednio po dokonaniu rezerwacji, jeśli jest to młodsza grupa gości. Niezastosowanie się do tego przepisu może spowodować anulowanie rezerwacji lub rozwiązanie umowy najmu bez wypowiedzenia, w takim przypadku gościom nie będzie przysługiwał zwrot zapłaconego czynszu.

1.3. Namioty i przyczepy kempingowe

Na terenie Villa Pietra nie wolno parkować namiotów, przyczep kempingowych, kamperów itp. Jeżeli zakaz ten nie zostanie zachowany, RECON ISTRIA ma prawo rozwiązać umowę najmu bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym. Następnie goście, wraz z wszystkimi osobami tam zakwaterowanymi, ostatecznie opuszczą willę w ciągu dwóch godzin. Wyklucza się zwrot pieniędzy za niewykorzystany okres najmu.

1.4. Zwierzęta domowe i alergie

Zwierzęta domowe nie mogą przebywać na terenie basenu. Podczas dokonywania rezerwacji Gość wskaże liczbę zwierząt domowych. Dopłata za zwierzęta domowe jest automatycznie doliczana do ceny wynajmu. Liczba zwierząt domowych w Villa Pietra nie może przekraczać liczby zarejestrowanej i wskazanej w potwierdzeniu.

Właściciele psów są odpowiedzialni za usuwanie nieczystości po swoich pupilach. Pozostawienie resztek spowoduje dodatkowe koszty sprzątania, którymi goście zostaną dodatkowo obciążeni.

Zwierzęta domowe nie mogą przebywać na meblach w żadnym momencie. Wszelkie dowody obecności zwierząt na meblach mogą skutkować zwiększeniem opłaty za sprzątanie końcowe. Wszystkie zwierzęta domowe muszą być odpowiednio wcześnie zaszczepione przeciwko wściekliźnie i wszystkim innym chorobom zgodnie z odpowiednimi przepisami. Gościom zaleca się informowanie o możliwych chorobach zwierząt domowych w rejonie podróży i zapobieganie im. Goście ponoszą wyłączną odpowiedzialność za utrzymanie zwierząt domowych w Villa Pietra. RECON ISTRIA nie ponosi odpowiedzialności za choroby i urazy zwierząt domowych podczas ich pobytu.

Ponieważ zwierzęta domowe są ogólnie dozwolone, poprzedni goście mogli mieć ze sobą zwierzaka. RECON ISTRIA nie ponosi odpowiedzialności za reakcje alergiczne u gości, które mogą wystąpić w wyniku obecności zwierząt domowych.

W przypadku, gdy gość przywiezie niezapowiedziane zwierzę domowe, RECON ISTRIA zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy najmu bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym. Następnie gość wraz ze wszystkimi osobami tam zakwaterowanymi ostatecznie opuści willę w ciągu dwóch godzin. Wyklucza się zwrot pieniędzy za niewykorzystany okres najmu.

1.5. Hałas / Rozważania

Prosimy naszych gości o rozwagę wobec osób przebywających w sąsiedztwie, szczególnie w nocy od 22:00 do 07:00. Jeżeli goście zakłócają spokój i porządek publiczny hałasem i nie uciszają się nawet po upomnieniu, stanowi to poważne naruszenie umowy najmu. W takim przypadku RECON ISTRIA jest uprawniony do rozwiązania umowy najmu ze skutkiem natychmiastowym. Następnie gość wraz ze wszystkimi osobami tam zakwaterowanymi ostatecznie opuści willę w ciągu dwóch godzin. Wyklucza się zwrot pieniędzy za niewykorzystany okres najmu.

1.6. Basen

Gość dla własnego bezpieczeństwa będzie przestrzegał wszelkich zaleceń właściciela dotyczących korzystania z basenu. Gość jest odpowiedzialny pod każdym względem za korzystanie z basenu. Dzieci mogą przebywać na terenie basenu tylko pod opieką osób dorosłych. Gość korzysta z basenu na własną odpowiedzialność. Jeśli zakwaterowanie zostanie zarezerwowane poza sezonem letnim czerwiec-sierpień, istnieje możliwość, że nie będzie można korzystać z basenu.

1.7. Grzejnik basenowy

Villa Pietra posiada system ogrzewania basenu. Ogrzewanie basenu można zarezerwować dodatkowo w momencie dokonywania rezerwacji. Działanie ogrzewania basenowego zależy od zewnętrznych czynników środowiskowych, takich jak słońce, ciepło, wiatr, temperatura itp. Pewne ciepło basenu nie może być zatem zagwarantowane i nie jest należne.

1.8. Regulamin domu

Willa posiada odrębne zasady dotyczące domu, które są wyświetlane w willi. Regulamin domu jest więc istotną częścią umowy najmu. Jeśli goście nie przestrzegają zasad panujących w domu, stanowi to poważne naruszenie umowy najmu. W przypadku naruszenia regulaminu domu, RECON ISTRIA zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy najmu bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym. Następnie gość wraz ze wszystkimi osobami tam zakwaterowanymi ostatecznie opuści willę w ciągu dwóch godzin. Wyklucza się zwrot pieniędzy za niewykorzystany okres najmu.

2. PRZYJAZD I WYJAZD

Najwcześniejsze zameldowanie następuje o godzinie 16:00 w dniu przyjazdu. Najpóźniejsze wymeldowanie następuje o godzinie 9.00 w dniu wyjazdu. Wcześniejszy przyjazd i późniejszy wyjazd nie są możliwe.

2.1. Rejestracja gości

Goście są zobowiązani przez chorwackie prawo do dostarczenia właścicielowi willi oficjalnych dokumentów tożsamości w celu rejestracji turystycznej w Narodowej Komisji Turystyki (HTZ). Dane te nie będą wykorzystywane w żadnym innym celu. W przypadku nieprzedstawienia wymaganych dokumentów tożsamości, dostęp do zakwaterowania może zostać odmówiony bez zwrotu zapłaconego czynszu.

3. CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI

O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie ceny podane są w euro za willę za tydzień.

Po zakończeniu procesu rezerwacji, umowa z RECON ISTRIA zostaje zawarta. Rezerwacja jest wiążąca, a wybrany okres zostaje zablokowany dla gości. Po zakończeniu procesu rezerwacji, goście otrzymają fakturę drogą mailową lub pocztową. Faktura, wraz z niniejszymi Ogólnymi Warunkami oraz regulaminem obiektu, stanowi integralną część umowy najmu pomiędzy gośćmi a RECON ISTRIA.

W cenę wynajmu wliczony jest koszt zużycia wody, gazu i prądu, dostępu do internetu, pościeli, ręczników kuchennych, końcowego sprzątania wnętrza, utrzymania basenu i terenów zewnętrznych, rejestracji i podatku lokalnego oraz VAT.

RECON ISTRIA zaleca wykupienie ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z podróży oraz ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z podróży oferowane jest na stronie głównej RECON ISTRIA. Umowa ubezpieczenia zawierana jest z gościem i zakładem ubezpieczeń. Rozliczenia i billingi odbywają się bezpośrednio pomiędzy gościem a firmą ubezpieczeniową.

3.1. Rezerwacje poza 6 tygodniami przed rozpoczęciem okresu wynajmu

W przypadku rezerwacji dokonanych poza okresem sześciu tygodni przed przyjazdem, obowiązują następujące warunki: Po otrzymaniu przez RECON ISTRIA rezerwacji, goście otrzymają fakturę drogą mailową lub pocztową. Zadatek w wysokości 40% należy wpłacić nie później niż 5 dni po dokonaniu rezerwacji. Płatność dokonywana jest przelewem na wskazany rachunek bankowy. Inne metody płatności, takie jak karta kredytowa, PayPal itp. nie są oferowane. Pozostałą kwotę należy wpłacić najpóźniej sześć tygodni przed przyjazdem.

3.2. Rezerwacje w ciągu 6 tygodni przed rozpoczęciem okresu wynajmu

W przypadku rezerwacji dokonanych w ciągu sześciu tygodni od przyjazdu, pełna kwota faktury musi zostać przelana w ciągu 5 dni. Płatność dokonywana jest przelewem na wskazany rachunek bankowy. Inne metody płatności, takie jak karta kredytowa, PayPal itp. nie są oferowane.

3.3. Rezerwacje bezpośrednio przed rozpoczęciem okresu wynajmu (last minute)

W przypadku rezerwacji dokonanych natychmiast, w ciągu jednego tygodnia przed rozpoczęciem okresu wynajmu, cała kwota faktury jest wymagalna do zapłaty natychmiast. W takim przypadku należy dokonać płatności za pomocą karty kredytowej lub PayPal. Goście otrzymają wówczas dalsze informacje wraz z fakturą.

3.4. Nieprzestrzeganie terminów płatności

Gość przyjmuje na siebie obowiązek dokonywania płatności w terminach określonych w tym punkcie Ogólnych Warunków Handlowych i w sposób w nim wyjaśniony. Jeśli gość nie przestrzega terminów płatności, stanowi to poważne naruszenie zobowiązań umownych. W takim przypadku RECON ISTRIA ma prawo do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.

4. ROZWIĄZANIE I ROZLICZENIE

4.1. Odwołanie

Zawarta umowa najmu może być wypowiedziana tylko w formie tekstowej za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wypowiedzenie jest skuteczne od dnia, w którym zostało otrzymane przez stronę umowy i tylko na warunkach tu określonych.

4.2 Warunki anulowania / warunki wypowiedzenia

W przypadku anulowania rezerwacji do sześciu tygodni przed przyjazdem, 40% kwoty faktury zostanie pobrane jako opłata za anulowanie rezerwacji. (Przykład: planowany przyjazd to sobota, 24.09.2022, sześć tygodni przed przyjazdem to sobota, 13.08.2022, rezygnacja musi wpłynąć nie później niż 12.08.2022 do godziny 24:00).

W przypadku anulowania rezerwacji do trzech tygodni przed przyjazdem, 75% kwoty faktury zostanie pobrane jako opłata za anulowanie rezerwacji. (Przykład: planowany przyjazd to sobota, 24.09.2022, trzy tygodnie przed przyjazdem to sobota, 03.09.2022, rezygnacja musi wpłynąć najpóźniej do godziny 24:00 dnia 02.09.2022).

W przypadku anulowania rezerwacji w ciągu 3 tygodni przed przyjazdem, 100% kwoty faktury zostanie pobrane jako opłata za anulowanie rezerwacji. (Przykład: planowany przyjazd to sobota, 24.09.2022, trzy tygodnie przed przyjazdem to sobota, 03.09.2022, anulacja otrzymana po 03.09.2022 od godziny 0:00 jest przyjmowana w ciągu 3 tygodni przed przyjazdem).

Powyższe warunki odstąpienia od umowy obowiązują analogicznie w przypadku odstąpienia od umowy przez RECON ISTRIA. W przypadku anulowania umowy najmu, nadpłaty zostaną zwrócone, jeśli dotyczy.

4.3 Siła wyższa

Jeżeli zawarta umowa najmu nie może być zrealizowana przez RECON ISTRIA z powodu siły wyższej (np. wojna, klęski żywiołowe, katastrofy ekologiczne, epidemie, zamknięcie granic, strajki itp.) lub jeżeli realizacja umowy jest znacznie utrudniona w wyniku działania siły wyższej, której nie można było przewidzieć w momencie zawierania umowy, RECON ISTRIA może rozwiązać umowę najmu. Ponieważ RECON ISTRIA nie może ponosić odpowiedzialności za wystąpienie wyżej wymienionych okoliczności, warunki anulowania/rozwiązania umowy uregulowane w punkcie 4.2 mają analogiczne zastosowanie w przypadku wystąpienia siły wyższej.

5. ISTNIEJĄCE USTERKI I REKLAMACJE

Jeśli gość stwierdzi niedostateczne sprzątanie, uszkodzenia i inne usterki w willi lub będzie miał inne skargi w momencie objęcia willi w posiadanie, złoży o tym skargę natychmiast, ale w każdym przypadku w ciągu 24 godzin. Reklamacja powinna być złożona bezpośrednio do RECON ISTRIA lub jego lokalnego przedstawiciela na miejscu.

Gość jest zobowiązany do zapobieżenia lub ograniczenia powstania szkody stosownie do swoich możliwości oraz do przyczynienia się do tego, aby wszelkiego rodzaju straty dla właściciela były jak najmniejsze.

W przypadku wszelkiego rodzaju reklamacji gość wyznaczy właścicielowi odpowiedni termin na usunięcie usterki.

Opuszczenie willi przed upływem uzgodnionego okresu najmu i bez wcześniejszego powiadomienia i uzgodnienia odbywa się na ryzyko i koszt gościa, a RECON ISTRIA nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.

6) SZKODA

Gość przyjmuje na siebie obowiązek starannego korzystania z wynajętej Willi Pietra. Gość powinien przekazać willę w stanie zastanym. Gość ponosi bezpośrednią odpowiedzialność wobec RECON ISTRIA za wszelkie wyrządzone szkody.

Gość zobowiązany jest niezwłocznie poinformować właściciela o wystąpieniu jakichkolwiek szkód w willi i na terenie wokół willi w okresie wynajmu. Przed wyjazdem gościa i przekazaniem obiektu, gość zwiedzi willę i obiekt wraz z przedstawicielem RECON ISTRIA.

Pod warunkiem, że nie zostały wyrządzone żadne szkody, RECON ISTRIA zwróci gościowi wpłaconą kaucję. W przypadku wyrządzenia szkody i posiadania przez gościa ubezpieczenia, gość postępuje zgodnie z warunkami ubezpieczenia.

Dodatkowy wysiłek związany ze sprzątaniem, spowodowany szczególnie złym stanem willi po powrocie gościa do RECON ISTRIA, jest również rozumiany jako szkoda, tak że RECON ISTRIA może rozliczyć tę szkodę z kaucji. Za szkodę w tym znaczeniu rozumie się również dodatkowe sprzątanie w celu usunięcia odchodów zwierząt domowych. RECON ISTRIA ma prawo do rozliczenia z depozytem dodatkowych kosztów sprzątania.

7. JURYSDYKCJA

Strony umowy będą starały się rozwiązywać wszelkie spory polubownie. Właściwym miejscowo jest sąd właściwy dla siedziby RECON ISTRIA w Chorwacji, stosujący chorwackie normy prawne.

Die Alarmanlage kann vollständig oder teilweise aktiviert werden. Bei der teilweisen Aktivierung sind die Bewegungsmelder im Erdgeschoss nicht aktiv.

Vollständige Aktivierung der Alarmanlage:

  1. Taste 1 drücken
  2. Passwort eingeben
  3. Die Alarmanlage ist dann vollständig aktiv. Die Sender an den Fenstern, Türen und die Bewegungsmelder im Erdgeschoss sind aktiv.

Teilweise Aktivierung der Alarmanlage:

  1. Taste 2 drücken
  2. Passwort eingeben
  3. Die Alarmanlage ist dann teilweise aktiv. Die Sender an den Fenstern und Türen sind aktiv. Die Bewegungsmelder im Erdgeschoss sind inaktiv.

Hinweise:

Die Alarmanlage kann nur aktiviert werden, wenn die Fenster und Türen, an denen sich ein Sender befindet, geschlossen bzw. gekippt sind.

Wenn der Alarm auslöst Passwort eingeben, um die Alarmanlage zu deaktivieren.