Všeobecné obchodní podmínky společnosti RECON ISTRIA d.o.o.

ÚVOD

Vlastníkem a pronajímatelem je:

RECON ISTRIA d.o.o.
Srebrnići 14
52463 Višnjan

dále jen „RECON ISTRIA“.

Předmětem nájmu je:

Villa Pietra
Srebrnići 14
52463 Višnjan

dále jen „Villa Pietra“.

Pro dokončení rezervace musí hosté souhlasit se smluvními podmínkami společnosti RECON ISTRIA. Rezervací vily Pietra v požadovaném období hosté souhlasí s těmito podmínkami. Po přijetí rezervace společností RECON ISTRIA je hostům zaslána faktura. Faktura představuje závazné potvrzení rezervace a spolu s těmito všeobecnými podmínkami tvoří nájemní smlouvu mezi hosty jako nájemci a společností RECON ISTRIA jako pronajímatelem.

1. VILLA PIETRA

1.1. Počet hostů

Na pozemek vily Pietra je povolen vstup pouze osobám uvedeným v informacích pro hosty. Vila Pietra má osm lůžek, takže maximální kapacita je osm osob. Děti od pěti let se počítají jako jedna osoba. Děti do čtyř let mohou být ubytovány nad rámec maximálního počtu hostů, pokud nepotřebují vlastní postel. Změna počtu hostů musí být oznámena e-mailem tři dny před příjezdem. Pokud se ve vile nebo na pozemku nachází více osob, než je přihlášeno, společnost RECON ISTIRA si vyhrazuje právo ukončit nájemní smlouvu bez předchozího upozornění s okamžitou platností. Hosté pak vilu do dvou hodin nadobro opustí. Vrácení peněz za nevyužitou dobu pronájmu je vyloučeno.

1.2. Skupiny mladších hostů

Pokud je hostům 25 let nebo méně, jsou považováni za mladší skupinu hostů. Pokud se jedná o mladší skupinu hostů, musí být společnost RECON ISTRIA informována o věku skupiny před provedením rezervace nebo bezprostředně po jejím provedení. Nedodržení tohoto nařízení může vést ke zrušení rezervace nebo ukončení nájemní smlouvy bez výpovědní lhůty, přičemž hosté nemají nárok na vrácení zaplaceného nájemného.

1.3. Stany a karavany

Na pozemku vily Pietra není dovoleno parkovat stany, karavany, obytné přívěsy apod.. Pokud tento zákaz nebude dodržen, je společnost RECON ISTRIA oprávněna nájemní smlouvu vypovědět bez výpovědní doby s okamžitou platností. Poté hosté spolu se všemi ubytovanými osobami opustí vilu do dvou hodin. Vrácení peněz za nevyužitou dobu pronájmu je vyloučeno.

1.4. Domácí zvířata a alergie

Domácí zvířata nejsou v bazénu povolena. Během rezervace host uvede počet domácích zvířat. Příplatek za domácí mazlíčky se automaticky připočítává k ceně pronájmu. Počet domácích zvířat ve vile Pietra nesmí překročit počet registrovaných zvířat uvedený v potvrzení rezervace.

Majitelé psů jsou zodpovědní za odstraňování odpadků po svých mazlíčcích. Zanechání pozůstatků bude mít za následek dodatečné náklady na úklid, které budou hostům účtovány dodatečně.

Domácí mazlíčci nesmí být v žádném případě na nábytku. Jakékoli stopy zvířat na nábytku mohou vést ke zvýšení poplatku za závěrečný úklid. Všechna domácí zvířata musí být včas očkována proti vzteklině a všem dalším nemocem v souladu s příslušnými předpisy. Doporučujeme hostům, aby se informovali o možných onemocněních domácích zvířat v oblasti, kam cestují, a aby jim předcházeli. Za domácí zvířata ve vile Villa Pietra odpovídají výhradně hosté. RECON ISTRIA nenese žádnou odpovědnost za případná onemocnění nebo zranění domácích mazlíčků během pobytu.

Vzhledem k tomu, že domácí zvířata jsou obecně povolena, je možné, že předchozí hosté měli s sebou domácího mazlíčka. RECON ISTRIA nenese žádnou odpovědnost za alergické reakce hostů, které mohou vzniknout v důsledku přítomnosti domácích zvířat.

V případě, že si host přiveze neohlášené domácí zvíře, vyhrazuje si RECON ISTRIA právo ukončit nájemní smlouvu bez předchozího upozornění s okamžitou platností. Poté host spolu se všemi ubytovanými osobami opustí vilu do dvou hodin. Vrácení peněz za nevyužitou dobu pronájmu je vyloučeno.

1.5. Hluk / ohleduplnost

Žádáme naše hosty, aby byli ohleduplní k lidem v okolí, zejména v noci od 22:00 do 7:00. Pokud hosté ruší hlukem veřejný klid a pořádek a ani po upozornění se neztiší, jedná se o závažné porušení nájemní smlouvy. V takovém případě je společnost RECON ISTRIA oprávněna nájemní smlouvu s okamžitou platností vypovědět. Poté host spolu se všemi ubytovanými osobami opustí vilu do dvou hodin. Vrácení peněz za nevyužitou dobu pronájmu je vyloučeno.

1.6. Plavecký bazén

Host se bude řídit pokyny majitele ohledně používání bazénu v zájmu vlastní bezpečnosti. Za používání bazénu je ve všech ohledech zodpovědný host. Děti mohou do bazénu pouze pod dohledem dospělé osoby. Hosté využívají bazén na vlastní odpovědnost. V případě rezervace ubytování mimo letní sezónu červen-srpen je možné, že bazén nebude možné využívat.

1.7. Ohřívač bazénu

Vila Pietra má systém vyhřívání bazénu. Vyhřívání bazénu je možné si při rezervaci dodatečně objednat. Účinek ohřevu bazénu závisí na vlivech vnějšího prostředí, jako je sluneční svit, teplo, vítr, teplota atd. Určitou teplotu bazénu proto nelze zaručit a není povinná.

1.8. Pravidla domácnosti

Vila má samostatný domovní řád, který je vyvěšen ve vile. Domovní řád je tedy nezbytnou součástí nájemní smlouvy. Pokud hosté nedodržují domovní řád, jedná se o závažné porušení nájemní smlouvy. V případě porušení domovního řádu si společnost RECON ISTRIA vyhrazuje právo ukončit nájemní smlouvu bez výpovědní lhůty s okamžitou platností. Poté host spolu se všemi ubytovanými osobami opustí vilu do dvou hodin. Vrácení peněz za nevyužitou dobu pronájmu je vyloučeno.

2. PŘÍJEZD A ODJEZD

Nejbližší check-in je možný v den příjezdu v 16:00. Nejpozdější check-out je v den odjezdu v 9:00. Dřívější příjezd a pozdější odjezd nejsou možné.

2.1. Registrace hostů

Chorvatské zákony vyžadují, aby hosté pronajímateli vily předložili oficiální doklady totožnosti pro účely registrace turistů u Státního turistického sdružení (HTZ). Tyto údaje nebudou použity k žádnému jinému účelu. V případě nepředložení požadovaných dokladů totožnosti může být přístup do ubytování odepřen bez náhrady zaplaceného nájemného.

3. CENY A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny ceny uvedeny v eurech za vilu a týden.

Po dokončení rezervace je smlouva se společností RECON ISTRIA uzavřena. Rezervace je závazná a vybraný termín je pro hosty zablokován. Po dokončení rezervace obdrží hosté e-mailem nebo poštou fakturu. Faktura je spolu s těmito všeobecnými podmínkami a domovním řádem nedílnou součástí nájemní smlouvy mezi hosty a společností RECON ISTRIA.

V ceně pronájmu jsou zahrnuty náklady na spotřebu vody, plynu a elektřiny, připojení k internetu, ložní prádlo, kuchyňské utěrky, závěrečný úklid interiéru, údržbu bazénu a exteriéru, registrační a místní daň a DPH.

RECON ISTRIA doporučuje uzavřít pojištění storna cesty a pojištění odpovědnosti. Pojištění storna cesty je nabízeno na domovské stránce společnosti RECON ISTRIA. Pojistná smlouva je uzavřena s hostem a pojišťovnou. Vypořádání a vyúčtování probíhá přímo mezi hostem a pojišťovnou.

3.1. Rezervace mimo 6 týdnů před začátkem pronájmu

Na rezervace provedené v době kratší než šest týdnů před příjezdem se vztahují následující podmínky: Po přijetí rezervace společností RECON ISTRIA obdrží hosté e-mailem nebo poštou fakturu. Zálohu ve výši 40 % je třeba uhradit nejpozději do 5 dnů po provedení rezervace. Platba se provádí bankovním převodem na výše uvedený bankovní účet. Jiné platební metody, jako je kreditní karta, PayPal atd., nejsou nabízeny. Zbývající částku je třeba uhradit nejpozději šest týdnů před příjezdem.

3.2. Rezervace do 6 týdnů před začátkem pronájmu

U rezervací uskutečněných do šesti týdnů od příjezdu je třeba uhradit celou částku na faktuře do 5 dnů. Platba se provádí bankovním převodem na uvedený bankovní účet. Jiné platební metody, jako je kreditní karta, PayPal atd., nejsou nabízeny.

3.3. Rezervace bezprostředně před začátkem pronájmu (last minute)

U rezervací provedených okamžitě, nejpozději týden před začátkem pronájmu, je celá fakturovaná částka splatná okamžitě. V takovém případě je třeba provést platbu kreditní kartou nebo prostřednictvím služby PayPal. Spolu s fakturou pak hosté obdrží další informace.

3.4. Nedodržení platebních lhůt

Host přebírá povinnost provést platby ve lhůtách stanovených v tomto bodě Všeobecných podmínek a způsobem zde vysvětleným. Pokud host nedodrží platební lhůty, jedná se o závažné porušení smluvních povinností. V takovém případě je RECON ISTRIA oprávněna vypovědět smlouvu bez výpovědní doby.

4. UKONČENÍ A VYPOŘÁDÁNÍ

4.1. Zrušení

Uzavřenou nájemní smlouvu lze vypovědět pouze v textové podobě e-mailem. Výpověď je účinná ode dne, kdy ji smluvní strana obdrží, a pouze za podmínek zde uvedených.

4.2 Storno podmínky / podmínky ukončení smlouvy

V případě zrušení rezervace do šesti týdnů před příjezdem bude účtován storno poplatek ve výši 40 % z fakturované částky. (Příklad: Plánovaný příjezd je v sobotu 24.09.2022, šest týdnů před příjezdem je sobota 13.08.2022, storno musí být doručeno nejpozději do 12.08.2022 do 24:00).

V případě zrušení rezervace do tří týdnů před příjezdem bude účtován storno poplatek ve výši 75 % z fakturované částky. (Příklad: Plánovaný příjezd je v sobotu 24.09.2022, tři týdny před příjezdem je sobota 03.09.2022, storno musí být doručeno nejpozději do 24:00 dne 02.09.2022).

V případě zrušení rezervace do 3 týdnů před příjezdem bude účtován storno poplatek ve výši 100 % z fakturované částky. (Příklad: Plánovaný příjezd je v sobotu 24.09.2022, tři týdny před příjezdem je sobota 03.09.2022, storna přijatá po 03.09.2022 od 0:00 jsou přijata do 3 týdnů před příjezdem).

Výše uvedené podmínky odstoupení od smlouvy platí obdobně, pokud je smlouva zrušena společností RECON ISTRIA. V případě zrušení nájemní smlouvy budou případně vráceny přeplatky.

4.3 Vyšší moc

Pokud společnost RECON ISTRIA nemůže plnit uzavřenou nájemní smlouvu z důvodu vyšší moci (např. válka, přírodní katastrofy, ekologické katastrofy, epidemie, uzavření hranic, stávky atd.) nebo pokud je plnění smlouvy výrazně ztíženo v důsledku vyšší moci, kterou nebylo možné předvídat při uzavírání smlouvy, může společnost RECON ISTRIA nájemní smlouvu vypovědět. Vzhledem k tomu, že RECON ISTRIA nemůže nést odpovědnost za výskyt výše uvedených okolností, platí v případě vyšší moci obdobně podmínky pro zrušení/ukončení smlouvy upravené v bodě 4.2.

5. EXISTUJÍCÍ ZÁVADY A STÍŽNOSTI

Pokud host při převzetí vily zjistí závady v úklidu, poškození a jiné závady nebo má jiné stížnosti, musí je neprodleně, nejpozději však do 24 hodin, reklamovat. Stížnost se podává přímo společnosti RECON ISTRIA nebo jejímu místnímu zástupci na místě.

Host je povinen podle svých možností odvrátit nebo omezit vznik škody a přispět k tomu, aby případná škoda pro majitele byla co nejmenší.

V případě jakékoli reklamace poskytne host majiteli přiměřenou lhůtu k odstranění závady.

Opuštění vily před uplynutím sjednané doby pronájmu a bez předchozího upozornění a dohody je na riziko a náklady hosta a RECON ISTRIA nenese žádnou odpovědnost.

6. ŠKODA

Host se zavazuje užívat pronajatou vilu Pietra s péčí. Host je povinen předat vilu v nalezeném stavu. Host je přímo odpovědný společnosti RECON ISTRIA za všechny způsobené škody.

Host je povinen neprodleně informovat majitele o vzniku jakýchkoli škod na vile a pozemku v okolí vily během doby pronájmu. Před odjezdem hosta a předáním si host prohlédne vilu a pozemek společně se zástupcem společnosti RECON ISTRIA.

Pokud nedošlo ke škodě, společnost RECON ISTRIA hostovi vrátí zaplacenou zálohu. Pokud došlo ke škodě a host je pojištěn, bude postupovat v souladu s pojistnými podmínkami.

Za škodu se považuje i dodatečný úklid v důsledku obzvláště špatného stavu vily po návratu hosta do RECON ISTRIA, takže RECON ISTRIA může tuto škodu uhradit ze zálohy. Dodatečné čištění za účelem odstranění výkalů domácích zvířat je v tomto smyslu rovněž chápáno jako poškození. Společnost RECON ISTRIA je oprávněna uhradit dodatečné náklady na úklid ze zálohy.

7. PŘÍSLUŠNOST

Smluvní strany se pokusí urovnat případné spory smírnou cestou. Místně příslušným soudem je soud v sídle společnosti RECON ISTRIA v Chorvatsku, přičemž se použijí chorvatské právní normy.

Die Alarmanlage kann vollständig oder teilweise aktiviert werden. Bei der teilweisen Aktivierung sind die Bewegungsmelder im Erdgeschoss nicht aktiv.

Vollständige Aktivierung der Alarmanlage:

  1. Taste 1 drücken
  2. Passwort eingeben
  3. Die Alarmanlage ist dann vollständig aktiv. Die Sender an den Fenstern, Türen und die Bewegungsmelder im Erdgeschoss sind aktiv.

Teilweise Aktivierung der Alarmanlage:

  1. Taste 2 drücken
  2. Passwort eingeben
  3. Die Alarmanlage ist dann teilweise aktiv. Die Sender an den Fenstern und Türen sind aktiv. Die Bewegungsmelder im Erdgeschoss sind inaktiv.

Hinweise:

Die Alarmanlage kann nur aktiviert werden, wenn die Fenster und Türen, an denen sich ein Sender befindet, geschlossen bzw. gekippt sind.

Wenn der Alarm auslöst Passwort eingeben, um die Alarmanlage zu deaktivieren.