Algemene voorwaarden van RECON ISTRIA d.o.o.

INLEIDING

De eigenaar en verhuurder is de:

RECON ISTRIA d.o.o.
Srebrnići 14
52463 Višnjan

hierna “RECON ISTRIA” genoemd.

Het onderwerp van de huurovereenkomst is de:

Villa Pietra
Srebrnići 14
52463 Višnjan

hierna “Villa Pietra” genoemd.

Om de reservering te voltooien, moeten de gasten akkoord gaan met de Algemene Voorwaarden van RECON ISTRIA. Door Villa Pietra te boeken in de gevraagde periode, gaan gasten akkoord met deze voorwaarden. Nadat RECON ISTRIA de reservering heeft ontvangen, wordt een factuur naar de gasten gestuurd. De factuur vormt een bindende reserveringsbevestiging en vormt samen met deze Algemene Voorwaarden het huurcontract tussen de gasten als huurders en RECON ISTRIA als verhuurder.

1. VILLA PIETRA

1.1. Aantal gasten

Alleen personen vermeld in de gasteninformatie zijn toegestaan op het terrein van Villa Pietra. Villa Pietra heeft acht bedden, dus de maximale capaciteit is acht personen. Kinderen van vijf jaar en ouder tellen als één persoon. Baby’s tot vier jaar kunnen bovenop het maximum aantal gasten worden opgenomen, mits zij geen eigen bed nodig hebben. Een wijziging van het aantal gasten moet drie dagen voor aankomst per e-mail worden doorgegeven. Indien er meer personen in de villa of op het terrein aanwezig zijn dan geregistreerd, behoudt RECON ISTIRA zich het recht voor het huurcontract zonder voorafgaande kennisgeving met onmiddellijke ingang te beëindigen. De gasten zullen dan binnen twee uur de villa voorgoed verlaten. Een terugbetaling voor de niet gebruikte periode van de huurperiode is uitgesloten.

1.2. Jongere groepen gasten

Als de gasten 25 jaar of jonger zijn, worden zij beschouwd als een jongere groep gasten. RECON ISTRIA moet vóór of onmiddellijk na de reservering op de hoogte worden gesteld van de leeftijd van de groep als het om een jongere groep gasten gaat. Niet-naleving van dit voorschrift kan leiden tot annulering van de reservering of beëindiging van het huurcontract zonder opzegtermijn, in welk geval de gasten geen recht hebben op terugbetaling van de betaalde huursom.

1.3. Tenten en caravans

Op het terrein van Villa Pietra mogen geen tenten, caravans, campers e.d. worden geparkeerd. Indien dit verbod niet wordt gehandhaafd, heeft RECON ISTRIA het recht de huurovereenkomst zonder opzegtermijn met onmiddellijke ingang te beëindigen. Vervolgens zullen de gasten, samen met alle personen die er verblijven, de villa uiteindelijk binnen twee uur verlaten. Een terugbetaling voor de niet gebruikte periode van de huurperiode is uitgesloten.

1.4. Huisdieren en allergieën

Huisdieren zijn niet toegestaan in het zwembad. Tijdens het boekingsproces geeft de gast het aantal huisdieren aan. De toeslag voor huisdieren wordt automatisch aan de huurprijs toegevoegd. Het aantal huisdieren in Villa Pietra mag niet groter zijn dan het aantal dat op de bevestiging staat vermeld.

Hondenbezitters zijn verantwoordelijk voor het opruimen van de uitwerpselen van hun huisdier. Het achterlaten van de resten leidt tot extra schoonmaakkosten, die de gasten extra in rekening worden gebracht.

Huisdieren zijn nooit toegestaan op het meubilair. Elk bewijs van dieren op het meubilair kan leiden tot een verhoging van de eindschoonmaak. Alle huisdieren moeten tijdig worden ingeënt tegen hondsdolheid en alle andere ziekten overeenkomstig de geldende voorschriften. Gasten worden geadviseerd zich te informeren over mogelijke ziekten van huisdieren in het reisgebied en deze te voorkomen. Gasten zijn zelf verantwoordelijk voor het houden van huisdieren in Villa Pietra. RECON ISTRIA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor ziekten of verwondingen van huisdieren tijdens hun verblijf.

Aangezien huisdieren over het algemeen zijn toegestaan, kunnen vorige gasten een huisdier bij zich hebben gehad. RECON ISTRIA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor allergische reacties bij gasten die kunnen optreden als gevolg van huisdieren.

In het geval dat de gast een huisdier meebrengt dat niet is aangekondigd, behoudt RECON ISTRIA zich het recht voor het huurcontract zonder voorafgaande kennisgeving met onmiddellijke ingang te beëindigen. Vervolgens zal de gast, samen met alle personen die er verblijven, de villa uiteindelijk binnen twee uur verlaten. Een terugbetaling voor de niet gebruikte periode van de huurperiode is uitgesloten.

1.5. Lawaai / Overweging

Wij vragen onze gasten rekening te houden met de mensen in de buurt, vooral ’s nachts van 22:00 tot 07:00 uur. Indien de gasten de openbare rust en orde met lawaai verstoren en ook na een waarschuwing niet stiller worden, vormt dit een ernstige schending van de huurovereenkomst. In dat geval heeft RECON ISTRIA het recht de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. Vervolgens zal de gast, samen met alle personen die er verblijven, de villa uiteindelijk binnen twee uur verlaten. Een terugbetaling voor de niet gebruikte periode van de huurperiode is uitgesloten.

1.6. Zwembad

De gast zal voor zijn eigen veiligheid alle instructies van de eigenaar over het gebruik van het zwembad opvolgen. De gast is in alle opzichten verantwoordelijk voor het gebruik van het zwembad. Kinderen mogen alleen in het zwembad onder toezicht van een volwassene. De gast gebruikt het zwembad op eigen verantwoordelijkheid. Indien de accommodatie buiten het zomerseizoen juni-augustus wordt geboekt, bestaat de mogelijkheid dat het zwembad niet kan worden gebruikt.

1.7. Zwembadverwarming

Villa Pietra heeft een verwarmingssysteem voor het zwembad. De verwarming van het zwembad kan bij de reservering worden bijgeboekt. Het effect van de zwembadverwarming is afhankelijk van externe milieu-invloeden zoals zon, warmte, wind, temperatuur, enz. Een bepaalde warmte van het zwembad kan derhalve niet worden gegarandeerd en is niet verschuldigd.

1.8. Huisregels

De villa heeft aparte huisregels die in de villa worden weergegeven. De huisregels zijn dus een essentieel onderdeel van het huurcontract. Indien gasten zich niet aan de huisregels houden, vormt dit een ernstige schending van de huurovereenkomst. In geval van overtreding van de huisregels behoudt RECON ISTRIA zich het recht voor de huurovereenkomst zonder opzegtermijn met onmiddellijke ingang te beëindigen. Vervolgens zal de gast, samen met alle personen die er verblijven, de villa uiteindelijk binnen twee uur verlaten. Een terugbetaling voor de niet gebruikte periode van de huurperiode is uitgesloten.

2. AANKOMST EN VERTREK

De vroegste check-in is om 16:00 uur op de dag van aankomst. De laatste check-out is om 9.00 uur op de dag van vertrek. Eerder aankomen en later vertrekken is niet mogelijk.

2.1. Registratie van gasten

Gasten zijn volgens de Kroatische wet verplicht om de verhuurder van de villa te voorzien van officiële identificatiedocumenten voor toeristische registratie bij het Nationaal Bureau voor Toerisme (HTZ). Deze gegevens zullen niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Indien de vereiste identificatiedocumenten niet worden voorgelegd, kan de toegang tot de accommodatie worden geweigerd zonder terugbetaling van de betaalde huur.

3. PRIJZEN EN BETALINGSVOORWAARDEN

Tenzij anders vermeld zijn alle prijzen in euro’s per villa per week.

Na voltooiing van de reservering wordt het contract met RECON ISTRIA gesloten. De reservering is bindend en de geselecteerde periode is geblokkeerd voor de gasten. Na voltooiing van het boekingsproces ontvangen de gasten een factuur per e-mail of per post. De factuur maakt, samen met deze Algemene Voorwaarden en het huisreglement, integraal deel uit van het huurcontract tussen de gasten en RECON ISTRIA.

De kosten voor het verbruik van water, gas en elektriciteit, internettoegang, beddengoed, keukendoeken, eindschoonmaak van het interieur, onderhoud van het zwembad en de buitenkant, registratie en lokale belasting en BTW zijn in de huurprijs inbegrepen.

RECON ISTRIA raadt u aan een annulerings- en aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Een annuleringsverzekering wordt aangeboden op de homepage van RECON ISTRIA. Het verzekeringscontract wordt gesloten met de gast en de verzekeringsmaatschappij. De afwikkeling en facturering vindt rechtstreeks plaats tussen de gast en de verzekeringsmaatschappij.

3.1. Boekingen buiten 6 weken voor aanvang van de huurperiode

Voor boekingen gemaakt buiten zes weken voor aankomst gelden de volgende voorwaarden: Nadat RECON ISTRIA de boeking heeft ontvangen, ontvangen de gasten een factuur per e-mail of per post. Een voorschot van 40% moet uiterlijk 5 dagen na reservering worden betaald. De betaling geschiedt door overschrijving op bovengenoemde bankrekening. Andere betaalmethoden zoals creditcard, PayPal enz. worden niet aangeboden. Het resterende bedrag moet uiterlijk zes weken voor aankomst worden betaald.

3.2. Boekingen binnen 6 weken voor aanvang van de huurperiode

Voor boekingen binnen zes weken voor aankomst moet het volledige factuurbedrag binnen 5 dagen worden overgemaakt. De betaling geschiedt door overschrijving op de vermelde bankrekening. Andere betaalmethoden zoals creditcard, PayPal enz. worden niet aangeboden.

3.3. Boekingen vlak voor het begin van de huurperiode (last minute)

Voor boekingen die direct, binnen een week voor aanvang van de huurperiode worden gemaakt, is het gehele factuurbedrag direct opeisbaar. In dat geval moet de betaling per creditcard of PayPal worden verricht. De gasten ontvangen dan verdere informatie samen met de factuur.

3.4. Niet-naleving van betalingstermijnen

De gast neemt de verplichting op zich om de betalingen te verrichten binnen de in dit punt van de Algemene Voorwaarden vastgestelde termijnen en op de hierin uiteengezette wijze. Indien de gast zich niet aan de betalingstermijnen houdt, vormt dit een ernstige schending van de contractuele verplichtingen. In dat geval heeft RECON ISTRIA het recht om de overeenkomst zonder opzegtermijn te beëindigen.

4. BEËINDIGING EN AFWIKKELING

4.1. Annulering

Een gesloten huurovereenkomst kan alleen in tekstvorm per e-mail worden opgezegd. De opzegging is van kracht vanaf de dag waarop zij door de contractant is ontvangen en alleen onder de hier vermelde voorwaarden.

4.2 Annuleringsvoorwaarden / beëindigingsvoorwaarden

Bij annulering tot zes weken voor aankomst wordt 40% van het factuurbedrag als annuleringskosten in rekening gebracht. (Voorbeeld: geplande aankomst is zaterdag 24.09.2022, zes weken voor aankomst is zaterdag 13.08.2022, annulering moet uiterlijk op 12.08.2022 om 24.00 uur ontvangen zijn).

Bij annulering tot drie weken voor aankomst wordt 75% van het factuurbedrag als annuleringskosten in rekening gebracht. (Voorbeeld: geplande aankomst is zaterdag 24.09.2022, drie weken voor aankomst is zaterdag 03.09.2022, annulering moet uiterlijk op 02.09.2022 om 24.00 uur ontvangen zijn).

Bij annulering binnen 3 weken voor aankomst wordt 100% van het factuurbedrag als annuleringskosten in rekening gebracht. (Voorbeeld: geplande aankomst is zaterdag 24.09.2022, drie weken voor aankomst is zaterdag 03.09.2022, annuleringen ontvangen na 03.09.2022 vanaf 0:00 worden binnen 3 weken voor aankomst ontvangen).

Voornoemde annuleringsvoorwaarden zijn van overeenkomstige toepassing indien de overeenkomst door RECON ISTRIA wordt geannuleerd. In geval van annulering van het huurcontract wordt het teveel betaalde bedrag eventueel terugbetaald.

4.3 Overmacht

Indien het afgesloten huurcontract door RECON ISTRIA niet kan worden uitgevoerd wegens overmacht (bv. oorlog, natuurrampen, milieurampen, epidemieën, grenssluitingen, stakingen, enz.) of indien de uitvoering van het contract aanzienlijk wordt bemoeilijkt ten gevolge van overmacht die bij het afsluiten van het contract niet kon worden voorzien, kan RECON ISTRIA het huurcontract beëindigen. Aangezien RECON ISTRIA niet aansprakelijk kan worden gesteld voor het optreden van voornoemde omstandigheden, zijn de onder 4.2 geregelde annulerings-/beëindigingsvoorwaarden van overeenkomstige toepassing in geval van overmacht.

5. BESTAANDE GEBREKEN EN KLACHTEN

Indien de gast bij het in bezit nemen van de villa ondeugdelijke schoonmaak, schade en andere gebreken in de villa aantreft of andere klachten heeft, zal hij/zij hierover onmiddellijk, maar in ieder geval binnen 24 uur, een klacht indienen. De klacht wordt rechtstreeks ingediend bij RECON ISTRIA of haar plaatselijke vertegenwoordiger ter plaatse.

De gast is verplicht het ontstaan van schade naar vermogen te voorkomen of te beperken en ertoe bij te dragen dat elke vorm van schade voor de eigenaar zo beperkt mogelijk blijft.

In geval van klachten van welke aard dan ook, geeft de gast de eigenaar een redelijke termijn om het gebrek te verhelpen.

Het verlaten van de villa vóór het verstrijken van de overeengekomen huurperiode en zonder voorafgaande kennisgeving en instemming is voor risico en rekening van de gast en RECON ISTRIA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid.

6. SCHADE

De gast neemt de verplichting op zich de gehuurde Villa Pietra met zorg te gebruiken. De gast zal de villa overdragen in de aangetroffen staat. De gast is tegenover RECON ISTRIA rechtstreeks aansprakelijk voor alle veroorzaakte schade.

De gast zal de eigenaar onmiddellijk op de hoogte stellen van eventuele schade aan de villa en het terrein rond de villa tijdens de huurperiode. Voor het vertrek van de gast en de overdracht zal de gast samen met een vertegenwoordiger van RECON ISTRIA de villa en de woning inspecteren.

Als er geen schade is veroorzaakt, betaalt RECON ISTRIA de gast de betaalde borgsom terug. Indien er schade is veroorzaakt en de gast heeft een verzekering, zal de gast handelen volgens de verzekeringsvoorwaarden.

Een extra schoonmaakbeurt wegens bijzonder slechte staat van de villa na teruggave door de gast aan RECON ISTRIA wordt eveneens als schade beschouwd, zodat RECON ISTRIA deze schade kan verrekenen met de waarborgsom. Een extra schoonmaakbeurt om uitwerpselen van huisdieren te verwijderen wordt in deze zin ook als schade opgevat. RECON ISTRIA is gerechtigd de extra schoonmaakkosten te verrekenen met de borgsom.

7. JURISDICTIE

De overeenkomstsluitende partijen trachten eventuele geschillen in der minne te schikken. De plaats van bevoegdheid is de plaatselijk bevoegde rechtbank van de statutaire zetel van RECON ISTRIA in Kroatië, die de Kroatische rechtsnormen toepast.

Die Alarmanlage kann vollständig oder teilweise aktiviert werden. Bei der teilweisen Aktivierung sind die Bewegungsmelder im Erdgeschoss nicht aktiv.

Vollständige Aktivierung der Alarmanlage:

  1. Taste 1 drücken
  2. Passwort eingeben
  3. Die Alarmanlage ist dann vollständig aktiv. Die Sender an den Fenstern, Türen und die Bewegungsmelder im Erdgeschoss sind aktiv.

Teilweise Aktivierung der Alarmanlage:

  1. Taste 2 drücken
  2. Passwort eingeben
  3. Die Alarmanlage ist dann teilweise aktiv. Die Sender an den Fenstern und Türen sind aktiv. Die Bewegungsmelder im Erdgeschoss sind inaktiv.

Hinweise:

Die Alarmanlage kann nur aktiviert werden, wenn die Fenster und Türen, an denen sich ein Sender befindet, geschlossen bzw. gekippt sind.

Wenn der Alarm auslöst Passwort eingeben, um die Alarmanlage zu deaktivieren.